Χορήγηση υποτροφιών σε ομογενείς και αλλογενείς για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Η Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας  γνωστοποιεί χορήγηση υποτροφιών εις ομογενείς και αλλοδαπούς-αλλογενείς  υποψηφίους για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 25.7.2019.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά  και ώρα 8.30-1.30 με τη διεύθυνση του σχολείου.

1.- Δικαίωμα συμμετοχής
- Αλλοδαποί αλλογενείς, οι οποίοι διαμένουν στο Εξωτερικό 
- Ομογενείς , οι οποίοι διαμένουν στο Εξωτερικό τα τελευταία 5 έτη πριν την επιλογή τους.
2.- Διάρκεια 
- ένα ακαδημαϊκό έτος για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.
- όλα τα έτη σπουδών.
- επιπλέον 2 έτη για την λήψη πτυχίου, εάν χρειάζεται.
3.- Παροχές 
- ΄Εξοδα πρώτης εγκατάστασης 700,00 ευρώ
- Μηνιαίο επίδομα 368,00 ευρώ
- Απαλλαγή από δίδακτρα Διδασκαλείου Ελληνικής
- Δωρεάν βιβλία (πλην Διδασκαλείου Ελληνικής)
- Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κρατικά νοσοκομεία