Δραστηριότητες

Περιβαλλοντική Αγωγή

Μαθαίνουμε για το περιβάλλον, μαθαίνουμε για τη φύση, μαθαίνουμε για τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε. Όλα αυτά όμως διδάσκονται μέσα από τις πολλές δραστηριότητες που οργανώνονται σε συνεργασία με περιβαλλοντικά κέντρα, όπως για παράδειγμα εκείνα της Καστοριάς και της Ηγουμενίτσας. Οι μαθητές αποκτούνε περιβαλλοντική συνείδηση και ολοκληρωμένη παιδεία, μέσα από τις πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες - διαδραστικές ασκήσεις.