Τα μαθήματα στην εποχή του COVID

Κανονικά συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολείο μας για τους τελειόφοιτους με όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από την πολιτεία. Με απόλυτη ασφάλεια και αισιοδοξία προετοιμαζόμαστε για την αριστεία στις εξετάσεις του Ιουνίου.