Η χορωδία μας θυμάται

Η χορωδία μας θυμάται, γιορτάζει, τιμά και εμπνέεται! Τιμή σ' εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες!

Μητέρα Μεγαλόψυχη

Σε σας