Εκγύμναση με ακόντιο!

Ένα από τα ποικίλα αθλήματα με τα οποία οι μαθητές μας έρχονται σε επαφή στο μάθημα της γυμναστικής είναι το ακόντιο. Τα παιδιά, καθώς έρχονται σε επαφή με την εκμάθηση της τεχνικής των ρίψεων, επιτυγχάνουν ψυχοκινητικούς, συναισθηματικούς και γνωστικούς στόχους. Το άθλημα του ακοντίου βοηθάει, δηλαδή, στην ενίσχυση του συντονισμού και της συναρμογής, στην ατομική και κοινωνική υπευθυνότητα, τη θέληση, την επιμονή, την αυτοπεποίθηση, καθώς και το σεβασμό προς τους συμμαθητές.