Εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια χωρίς φροντιστήριο;

Στο σχολείο μας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και της Έκθεσης. Το μάθημα διδάσκουν έμπειροι εκπαιδευτικοί με πολυετή εμπειρία. Οι μαθητές χωρίζονται σε ολιγομελή τμήματα ανά επίπεδο και προετοιμάζονται για τις εξετάσεις υπεύθυνα και συστηματικά. Εκτός, μάλιστα, των διδακτικών βιβλίων έχουν τη δυνατότητα να εμπεδώσουν πλήρως την ύλη του μαθήματος με επιπλέον υλικό ειδικά διαμορφωμένο αποκλειστικά για τις ανάγκες τους. Σ΄ αυτό περιλαμβάνονται: πλήθος ασκήσεων (γραμματικής, σύνταξης, παραγωγής λόγου, κατανόησης κειμένου, θεωρίας), κριτήρια αξιολόγησης, αλλά και Σχεδιαγράμματα ή Ανάπτυξη θεμάτων έκθεσης. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξετάζονται σε διαγωνίσματα προσομοίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων. 

Έτσι, οι μαθητές μας αποκτούν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό τους στα ελληνικά πανεπιστήμια και την επιτυχή φοίτησή τους σε αυτά, ενώ δεν απαιτείται η παρακολούθηση μαθημάτων σε φροντιστήριο για την προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις.